Gerd

Posted August 23, 2016

LIFESTYLE_In Article

As a chronic disease, GERD or Gastroesophageal reflux disease can be managed through longer term treatment and lifestyle changes. Hindi madali ang ilan sa mga ito but these are important especially because if unchanged, these lifestyle choices can lead to further damage to the esophagus at magdadala pa ng mas malalang mga sakit in the future. Here are some of the key lifestyle changes a GERD patient needs to make:

  1. Avoid smoking – Nakakaapekto ang paninigarilyo sa kakayahan ng lower esophageal sphincter, o bahagi ng esophagus na maaaring makapigil sa pagakyat ng acid sa esophagus, na gawin ang function nito.
  2. Reduce weight – Ang pagiging overweight ay maaaring magdulot ng GERD dahil ang karagdagang timbang ay maaaring nagbibigay ng pressure sa tiyan na nagdudulot ng pag-angat ng acid papunta sa esophagus.
  3. Avoid tight clothes – Ang mga damit na masikip ay maaaring magbigay din ng pressure lalo na sa bahagi ng tiyan na magpapaakyat ng acid.
  4. Avoid lying down after meals – Bigyan ang sarili ng tatlong oras bago humiga pagkatapos kumain
  5. Be careful in choosing your meals – Iwasan ang mga pagkain at inuming maaaring magtrigger ng iyong acid reflux. Ilan sa mga ito na madalas trigger sa maraming tao ay fatty o fried food, alcohol, chocolate, mint, onion at caffeine.
  6. Eat smaller melas – Bawasan ang pagkain sa bawat meal upang makontrol din ang acid na napoproduce ng tiyan tuwing kumakain.
  7. Don’t eat on the go – Part of managing GERD is managing your digestion and having a good meal with the right pacing will help.
  8. Elevate head of bed – Iangat ang ulo tuwing natutulog upang makatulong ang gravity na pigilan ang pagakyat ng acid lalo na habang natutulog

Mahalaga sa pagmanage ng GERD ang mabigyan ng sapat na panahon ang esophagus na gumaling tuwing ito ay nakakaranas ng acid reflux. Sa pagsunod sa mga lifestyle tips na ito, makakatulong na mabawasan ang pagkakaroon ng triggers sa heartburn at acid reflux at sa gayon, ay makatulong sa long term na pag-galing ng GERD. Sa tamang disiplina at pagsunod sa payo ng doktor, one can still overcome chronic diseases like GERD.

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gerd/basics/lifestyle-home-remedies/con-20025201
http://www.webmd.com/heartburn-gerd/ss/slideshow-heartburn-foods

PHAREXPERTS